Educació infantil

El nostre projecte educatiu vol respectar el propi ritme d’aprenentatge de cada nen/a i fomentar un coneixement divers que proporciona un pensament obert i creatiu. 

 • Escola ubicada al centre del poble
 • Entrada i sortida només per E.I.
 • Pati separat per etapes
 • Respectuosa amb les religions, cultures ,creences.
 • Implicada amb el poble i arrelada a les festes i tradicions.
 • Atenció personalitzada
 • Contacte diari amb els pares.
 • Suport a l’aula: treball individualitzat
 • Treball per projectes
 • Treball per laboratoris
 • Activitats de manipulació i experimentació, participació i motivadores per a despertar l’interès per aprendre.
 • Educació emocional
 • Seguiment dels alumnes a P-4 i P-5 cursant aquests dos cursos amb la mateixa mestra.
 • I-pads a partir de P-3
 • Anglès a partir de P-3
 • Serveis extraescolars: Permanència de 7.45h a 9h (opció d’extraescolar a partir de les 5h)
 • Horari flexible a l’aula de P-2
 • Servei de menjador a partir de P-2 .(Els nens de P-2 i P-3 dinen a part amb una monitora per ells i fan migdiada)

Comparteix