Instal·lacions

  • Gran pati de sorra a l’etapa d’Infantil i Primària: Jugar.
  • Teatre: Expressar.
  • Taller d’arts i manualitats: Manipular.
  • Laboratori: Experimentar.
  • Hort: Viure.
  • Sala polivalent: Compartir.
  • Pista d’esports: Gaudir.
  • Aula de música: Escoltar.
  • Aula d’idiomes: Comunicar.
  • Biblioteca: Investigar.