Escola Nova 21 és una aliança d’escoles, grups de recerca, xarxes i administració que uneixen esforços per avançar cap a un sistema educatiu avançat.

Vivim en una societat canviant que ha transformat les necessitats d’aprenentatge tradicionals al món. S’ha demostrat que l’aprenentatge memorístic i mecànic, no condueix cap a un aprenentatge amb significat.

Es tracta d’implantar mètodes d’aprenentatge que donin eines als alumnes per ser ciutadans del futur.

Compartim els propòsits d’Escola nova 21 i avancem en aquesta línia:

  • Generar competències per a la vida en el context del segle XXI
    Pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement de com les persones aprenen.
  • Que els alumnes gaudeixin d’un aprenentatge rellevant i amb sentit.
  • L’alumne és el centre de l’aprenentatge i, per tant, ha de ser individualitzat. Partim de la seva motivació.
  • Cada alumne és únic i complert, hem de tenir en compte tots els aspectes de la persona.
  • Formem part de l’entorn i, per tant, la interacció amb ell i les famílies és indispensable.