Entenem l’alumne com el centre d’aprenentatge i partim de la seva motivació respectant el seu ritme d’aprenentatge. Sabem que a partir de la seva curiositat i amb la seva capacitat creativa es pot començar qualsevol procés d’aprenentatge.

Apliquem diferents metodologies que ajuden a la participació activa dels alumnes i a afavorir l’esperit emprenedor. Aprendre a aprendre és la clau.

  • Treball en equip i treball cooperatiu- Els alumnes s’organitzen en petits grups per treballar junts amb l’objectiu d’aconseguir metes i objectius compartits, i així potenciar el rendiment de tots els alumnes.

També es treballa cooperativament entre grups d’alumnes de diferents edats (padrins lectors, els grans ensenyen als petits…).

  • Treball per projectes– Primària i Secundària hi ha una franja de l’horari pel treball per projectes.

A partir d’un tema d’interès es busca informació, s’investiga i es construeix una xarxa de contingut entre totes les àrees.

Aquesta metodologia es basa en oferir recursos als nens perquè puguin pensar per ells mateixos, investigar i ser crítics. Els projectes tenen aplicació en el món més enllà de l’aula i busquen crear una educació amb significat. El mestre és guia, acompanya l’alumne i li ofereix els recursos.

  • Treball disciplinar- Treball dins l’àrea, d’una manera competencial que es combina amb les altres metodologies d’aprenentatge.
  • Treball per laboratoris– A educació Infantil es combina el treball per projectes amb els laboratoris. A partir de diferents laboratoris d’experimentació (llum i foscor, aigua, gra, construccions, disfresses i art) es reprodueixen situacions de la vida quotidiana amb l’objectiu de fomentar l’autonomia, el gust a experimentar, descobrir el perquè de les coses i expressar-se a partir de diferents llenguatges.