Principis pedagògics de l’escola

 

Els nostres VALORS són:

 

  • RESPECTE
  • CONSTÀNCIA
  • ESFORÇ
  • SOLIDARITAT
  • COMPROMÍS

 

Aquest valors donen sentit i són presents en tota la tasca diària a l’escola per oferir una formació integral als alumnes.

Posem èmfasi en el rigor, la constància i l’actitud emprenedora per fer i investigar tot afavorint el procés d’aprenentatge. Per a promoure l’educació en valors:

  • Educació emocional: a educació infantil s’incorpora l’educació emocional com una àrea complementària amb l’objectiu d’ajudar a l’infant a conèixer i expressar els sentiments i emocions propis i dels altres.
  • Àrea de valors: a primària, l’objectiu d’aquesta àrea és ajudar els nostres alumnes a conèixer i gestionar les seves emocions, a reflexionar sobre l’entorn on vivim i a ser conscients que compartim el món amb altres persones.
  • Bon Dia: a primària, cada dia, a les 9h, es comença amb una activitat de reflexió personal; és un espai que fomenta l’autoconeixement i que permet als alumnes crear els seus propis valors i, alhora, compatir-los amb els altres.
  • Participem en activitats solidàries i de compromís amb l’entorn.
  • Celebrem les festes tradicionals.