Servei d’acollida

Matí de 7:45 a 9 : Educació Infantil i Primària.