Trets diferencials de l’escola

 • Horari. Primària: 9:00 – 13:00 i 15:00 – 17:00 / Secundària: 8:00 – 13:00 i 15:00 – 17:00 (i una tarda lliure).
 • Ambient familiar. Som una escola petita d’una sola línia, això facilita les relacions entre alumnes i docents, així com fer el seguiment individualitzat dels infants i joves. L’alumne se sent acompanyat en tota la seva vida escolar des ben petit (P2) fins ben entrada l’adolescència (4t ESO).
 • Laica i plural
 • Educació en valors. Donem molta importància a l’educació en valors, ja que creiem que és el pilar del creixement personal de tot l’alumnat.
 • Treballem per projectes i laboratoris
 • Avancem, innovem amb creativitat
 • Ensenyem a pensar
 • Complementàries. La sisena hora ens permet oferir àrees com: robótica, francés, speaking, experimentació i creativitat
 • Escola 2.0. A infantil i a primària, els alumnes treballen amb iPads com una eina més d’aprenentatge. A secundària, s’utilitza l’1 x 1.
 • Escola Multilingüe (Anglès, francès i alemany). Considerem necessari potenciar l’ús comunicatiu de la llengua estrangera dins l’àmbit escolar.
 • Impuls a la lectura i expressió oral. El nostre objectiu és Creiem que l’alumnat ha de ser capaç d’expressar-se correctament.

Comparteix