5è primària

CIRCULAR DE CURS PRIMÀRIA 2023-24

LLIBRES I LLICÈNCIES DE 5è i 6è 23-24

MATERIAL DE 5è i 6è 2023-24

MATES CICLE SUPERIOR

Les matemàtiques a Cicle Superior tenen l’objectiu d’adquirir els continguts i les habilitats que ajudaran als alumnes a resoldre diverses situacions i reptes de la vida quotidiana. Per dur-ho a terme és imprescindible assolir una bona base matemàtica (càlcul mental, numeració, treball de problemes) així com treballar els continguts més específics d’aquest cicle. Tot això ens permetrà poder treballar la matèria a partir d’activitats manipulatives i vivencials ja sigui a nivell de gran grup, de grups cooperatius, en parelles o bé a través del treball individual.

Mentre que a 5è de primària la configuració dels grups pot anar variant, a 6è el treball és diferent: s’utilitzen els grups cooperatius, una formació en què els alumnes s’ajuden els uns amb els altres. Aquests grups, formats per 4-5 alumnes,són el màxim d’homogenis, és a dir, cada component té una velocitat de treball semblant. Aquestes agrupacions permeten que cada alumne pugui treballar al ritme que necessita, ja que no tots tenen el mateix ritme ni entenen les coses a la primera. D’aquesta manera, volem que amb l’ajut dels components del grup, els alumnes puguin rendir al màxim sense la pressió d’haver d’acabar al mateix temps que tots els altres alumnes de la classe. Cada grup té un portaveu, que coordina el grup en cada tema que es treballa. Els continguts, les activitats i reptes a realitzar es donen a cada grup per escrit, ja sigui en paper o digitalment, i ells són els que han de llegir la informació. D’aquesta manera es reforça la lectura i la comprensió lectora del llenguatge científic.

Per utilitzar aquesta configuració de treball és essencial ser dos mestres durant tota l’estona, ocupant dos espais diferents. Els alumnes necessiten parlar, comentar, raonar i, per fer-ho de forma òptima, és millor un espai amb pocs alumnes.