La Metodologia a l’Educació Secundària

 • Desdoblaments
 • Escola 2.0 (chromebooks a l’aula)
 • Robòtica
 • Informàtica
 • Revista digital (editada pels alumnes)
 • Setmana de la ciència
 • Cotutories amb tutories individualitzades.
 • Informes de preavaluació.
 • Arts ( Educació visual i plàstica en anglès)
 • Francès com a llengua obligatòria a 1r i 2n d’ESO i optativa a 3r i 4t d’ESO.
 • Alemany com a llengua optativa a 1r, 2n i 3r d’ESO.
 • Preparació de l’examen de Cambridge i Batxillerat Dual americà.
 • Colònies amb activitats en anglès i francès.
 • English Day
 • Impuls a la lectura.
 • Combinem els treballs d’àmbit, petits reptes i treball sistemàtic.
 • Interactuem amb l’entorn: participació en activitats del poble.
 • Sortides curriculars i de lleure.
 • Acompanyament amb l’adolescència (projecte Intaboo)
 • Musical a 1r d’ESO( projecte lingüístic, artístic, musical i de valors)
 • Teatre a 4t d’ESO (alumnes, pares i mestres).
 • Projecte Art i Escola ACVIC (centre d’Arts contemporànies) amb els alumnes de 3r i 4t d’ESO.