La nostra història

    L’any 1888 neix a Torelló l’Escola Rocaprevera. Una escola del poble i per al poble.

    En una breu història de l’Escola, J.Subirats l’any 1933 referint-se a la construcció de l’edifici diu “…va venir després l’àrdua i espinosa  construcció de l’edifici. Es tractava d’una obra necessària i eminent, per això el poble hi va participar en totes les seves possibilitats: des del propietari a l’ obrer, des de l’industrial més crescut a l’ artesà, i molts d’altres que van traginar, gratuïtament, pedra, calç, sorra, i altres materials per a construir-la…”

    Però, construir un edifici no era el més important, el que es pretenia era facilitar als  nens  la possibilitat d’aprendre i  rebre una educació perquè  d’adults, tots, arribessin a tenir les mateixes oportunitats socials i laborals, cosa que no havia estat així per molts dels seus pares.

    La introducció històrica contextualitza la importància d’aquesta escola pel poble i per la seva gent. Des d’aquella  iniciativa popular tan plena de simbolisme han passat 125 anys, i l’Escola sempre ha estat aquí, patint quan els seus patien, tirant endavant quan no sempre ha estat fàcil, i convertint-se en un referent de l’educació a Torelló.

    Per tot això és mereix el reconeixement de “125 anys d’escola”, pels que van traginar materials, pels que l’han mantingut viva i pels que la continuaran necessitant en un futur.