Activitats

L’AMPA, a la nostra escola té una particularitat, a part de ser la representant dels pares i mares, té la titularitat del centre. Per tant, és la màxima representant de l’escola. Això vol dir que, juntament amb l’Equip Directiu, participa en les preses de decisions importants pel bon funcionament de l’escola.

L’AMPA està oberta a tots els suggeriments aportats per la totalitat de pares i mares dels nostres alumnes.

Per altra banda, organitza diverses activitats participatives entre les famílies durant el curs:

 • Pintada de l’escola
 • Caminada amb jocs de pistes pels nens/nenes i xocolatada
 • Xerrades amb propòsits educatius i d’interès parental
 • Sopar cloenda de curs
 • Casal d’estiu juntament amb les altres AMPES del poble
 • Activitats extraescolars d’alumnes i pares
 • Venda de llibres
 • Loteria

L’Ampa de l’Escola està formada per 5 membres que es renoven cada 4 anys. És una bona oportunitat per participar activament en el Projecte d’Escola. Aprofitem l’ocasió per animar-vos a formar part de l’Ampa.

Els membres actuals de l’Ampa són:

 • President: David Altimiras
 • Vice-president: Jordi Noguer
 • Secretari: Jordi Moret
 • Tresorera: Laura Nogué
 • Vocal: Jordi Comerma