Curs 6è de Primària

CIRCULAR DE CURS PRIMÀRIA 2022-23

LLIBRES I LLICÈNCIES DE 5è i 6è 22-23

MATERIAL DE 5è i 6è 2022-23

REUNIO CICLE SUPERIOR 22-23

PROJECTE EMPRESA

Durant el primer trimestre de cada curs, els alumnes de 6è de primària de l’escola treballen en el projecte de “Creació d’una empresa”.

 Els principals objectius a assolir amb la realització d’aquest projecte són els següents:

– Conèixer el funcionament bàsic d’una empresa i els seus departaments.

– Aprendre el procés de creació d’un producte: disseny del producte, compra de les primeres matèries i altre material, entrada de comandes, tasques de màrqueting, producció, distribució i seguiment del producte, càlcul dels beneficis obtinguts…

– Finançar una part de les colònies de Cicle Superior a partir del disseny i l’elaboració d’una sèrie de llibretes decorades amb goma eva i enganxines destinades a un públic d’edats molt variades.

 PASSOS SEGUITS EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE:

–      Visita a una empresa del poble per conèixer el seu funcionament.

–      Estudi dels diferents departaments d’una empresa i de les seves funcions.

–      Distribució de l’alumnat de 6è en diferents departaments, aplicant la mateixa organització que una empresa real.

–      Definició del nom de l’empresa, disseny del logo i l’eslògan.

–      Estudi de mercat: conèixer els gustos i les preferències dels consumidors potencials (tipus de producte, material, mides, disseny, color, preu, quantitats…)

–      Disseny del producte d’acord amb els gustos i preferències del consumidor.

–      Disseny d’un catàleg de productes amb les principals característiques.

–      Disseny d’una taula d’entrada de comandes per cada curs.

–      Creació i gravació d’un anunci publicitari per conèixer el producte.

–      Creació d’un correu electrònic per rebre les comandes.

–      Entrada de comandes.

–      Elaboració i venta del producte.

–      Seguiment del producte (fabricació, enviament, cobrament…).

–   Càlcul exhaustiu de les despeses i dels ingressos, així com obtenció dels beneficis obtinguts.

 

PUNTS FORTS D’AQUESTS TIPUS DE TREBALL

 – Treball d’habilitats socials: saber estar, saber escoltar els companys, saber debatre.

– Aprenentatge significatiu: l’alumnat va creant una xarxa de continguts a partir d’un projecte on s’aprèn a pensar, a buscar informació, a  investigar…

– Treball cooperatiu: treball en grup i col·laboració entre components del grup i dels altres grups. S’afavoreixen i es desenvolupen capacitats com la resolució de problemes i l’organització de tasques.

– Treball d’un aspecte real de la societat.

MEDI CS 

L’àrea de coneixement del medi natural i social a CS es treballa, principalment, de manera vivencial; és a dir, intentant partir de l’experiència i motivació dels infants. Es presenten temes per a investigar que siguin propers als alumnes, tenint en compte els continguts que cal assolir en aquest cicle de les dues matèries. D’aquesta manera, els aprenentatges els són més significatius i útils pel seu dia a dia.

Concretament, es combina el treball individual i en grup, promovent metodologies actives com el treball cooperatiu, el treball per experts, l’aprenentatge basat en recerca, l’aprenentatge basat en problemes, entre d’altres. Així mateix, a vegades, utilitzem el laboratori i l’entorn de l’escola per a fer pràctiques on l’alumnat pugui observar de manera directa allò que estem treballant.