Curs 6è de Primària

CIRCULAR DE CURS PRIMÀRIA 2023-24

LLIBRES I LLICÈNCIES DE 5è i 6è 23-24

MATERIAL DE 5è i 6è 2023-24

PROJECTE EMPRESA

Durant el primer trimestre de cada curs, els alumnes de 6è de primària de l’escola treballen en el projecte de “Creació d’una empresa”.

 Els principals objectius a assolir amb la realització d’aquest projecte són els següents:

– Conèixer el funcionament bàsic d’una empresa i els seus departaments.

– Aprendre el procés de creació d’un producte: disseny del producte, compra de les primeres matèries i altre material, entrada de comandes, tasques de màrqueting, producció, distribució i seguiment del producte, càlcul dels beneficis obtinguts…

– Finançar una part de les colònies de Cicle Superior a partir del disseny i l’elaboració d’una sèrie de llibretes decorades amb goma eva i enganxines destinades a un públic d’edats molt variades.

 PASSOS SEGUITS EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE:

–      Visita a una empresa del poble per conèixer el seu funcionament.

–      Estudi dels diferents departaments d’una empresa i de les seves funcions.

–      Distribució de l’alumnat de 6è en diferents departaments, aplicant la mateixa organització que una empresa real.

–      Definició del nom de l’empresa, disseny del logo i l’eslògan.

–      Estudi de mercat: conèixer els gustos i les preferències dels consumidors potencials (tipus de producte, material, mides, disseny, color, preu, quantitats…)

–      Disseny del producte d’acord amb els gustos i preferències del consumidor.

–      Disseny d’un catàleg de productes amb les principals característiques.

–      Disseny d’una taula d’entrada de comandes per cada curs.

–      Creació i gravació d’un anunci publicitari per conèixer el producte.

–      Creació d’un correu electrònic per rebre les comandes.

–      Entrada de comandes.

–      Elaboració i venta del producte.

–      Seguiment del producte (fabricació, enviament, cobrament…).

–   Càlcul exhaustiu de les despeses i dels ingressos, així com obtenció dels beneficis obtinguts.

 

PUNTS FORTS D’AQUESTS TIPUS DE TREBALL

 – Treball d’habilitats socials: saber estar, saber escoltar els companys, saber debatre.

– Aprenentatge significatiu: l’alumnat va creant una xarxa de continguts a partir d’un projecte on s’aprèn a pensar, a buscar informació, a  investigar…

– Treball cooperatiu: treball en grup i col·laboració entre components del grup i dels altres grups. S’afavoreixen i es desenvolupen capacitats com la resolució de problemes i l’organització de tasques.

– Treball d’un aspecte real de la societat.

LLENGUA CICLE SUPERIOR

En l’etapa d’Educació Primària i dins l’àrea de llengua realitzem el Taller d’Escriptura. Consisteix en la redacció de textos breus i senzills, planificats, que expressen fets i temes quotidians, que tenen un significat  per a l’alumnat, pròxims a la pròpia experiència i  que estan expressats amb creativitat i claredat.

Tot i que l’escriptura és una activitat essencialment individual, organitzem també activitats col·lectives, per parelles o en gran grup utilitzant eines digitals i analògiques, saber escriure en aquests moments implica fer-ho en diferents suports i formats.

Encara que majoritàriament l’escrit en paper ocupa un espai prioritari, la tecnologia digital ens  facilita el procés de producció del text. De manera progressiva i en tots els cursos introduïm l’ordinador per a facilitar el treball escrit; tant la planificació, com la producció, la revisió i l’edició, juntament amb l’ús de diferents aplicacions i recursos digitals.

 

Per tal de poder participar activament en el moment de producció dels textos i de donar el màxim de suport als alumnes (aclarint dubtes, fent suggeriments, fent preguntes…) al  Taller d’Escriptura desdoblem el grup. Mentre una part del grup treballa l’escrit, l’altra fa una altra àrea.  A més, en el grup d’escriptura hi ha dues mestres que poden donar suport i orientar a l’alumnat per a progressar en aquest aspecte de la llengua.

MEDI CICLE SUPERIOR

L’àrea de coneixement del medi natural i social a Cicle Superior es treballa, principalment, de manera vivencial; és a dir, intentant partir de l’experiència i motivació dels infants. Es presenten temes per a investigar que siguin propers als alumnes, tenint en compte els continguts que cal assolir en aquest cicle de les dues matèries. D’aquesta manera, els aprenentatges els són més significatius i útils pel seu dia a dia.

Concretament, es combina el treball individual i en grup, promovent metodologies actives com el treball cooperatiu, el treball per experts, l’aprenentatge basat en recerca, l’aprenentatge basat en problemes, entre d’altres. Així mateix, a vegades, utilitzem el laboratori i l’entorn de l’escola per a fer pràctiques on l’alumnat pugui observar de manera directa allò que estem treballant.