Curs 4t ESO

CIRCULAR DE CURS SECUNDÀRIA 2023-24

MATERIAL

OPTATIVES

 

 
ORIENTACIÓ ACADÈMICA

 

L’orientació acadèmica és un procés clau al llarg de tota l’etapa d’ESO, no obstant això, aquest pren rellevància durant el darrer curs de 4t. A l’Escola Rocaprevera apostem pel contacte directe amb les informadores del Torelló Jove que assasoren de manera individual a l’alumnat que cursa l’últim curs d’aquesta etapa. A banda, els nois i noies de 4t ESO assisteixen a les Jornades d’Orientació Acadèmica CÀPSULA i UNIVERS JOVE, impulsades pels consells comarcals d’Osona i el Ripollès. També, l’escola aprofita l’experiència i la trajectòria tant a nivell acadèmic com professional d’alguns i algunes exalumnes del centre, per fer més entenedor els itineraris possibles que els ajudaran a assolir els seus objectius. Per acabar, la visita que ens faran els professionals que treballen als diferents centres on el nostre alumnat seguirà amb la seva formació post obligatòria, ajudarà a perfilar i a acabar de prendre la darrera decisió cap al seu futur més proper.
 
 
SERVEI COMUNITARI

El Servei comunitari és una iniciativa que neix embolcallada de pràctiques relacionades amb el civisme i el sentiment de comunitat. Es planteja amb l’objectiu de permetre que l’alumne desenvolupi durant unes hores al llarg d’un curs escolar un compromís cívic com a part de la seva formació obligatòria. També es pretén despertar en l’alumnat el desig d’utilitzar les seves competències no només en benefici propi, sinó també en el dels altres. La nostra escola entén que per aprendre a exercitar la ciutadania de forma responsable i compromesa cal fer-ho des de la reflexió però també des de la pràctica, i sempre tenint present el teixit associatiu i les entitats de caire social que fomenten el compromís amb una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.

D’aquí en sorgeixen projectes com la recollida d’aliments pel menjador social El Tupí de Vic, la recollida de joguines i col·laboració amb Càritas Torelló, o la realització d’activitats de caire ecològic i patrimonial en col·laboració al Parc del Castell de Montesquiu. 

 

 

PROJECTE DE RECERCA

El projecte de recerca s’enfoca per a l’últim curs d’ESO i s’entén com una memòria de recerca en la que l’alumnat duu a terme una investigació a la que hi dedica un curs sencer.

En una primera aproximació l’alumnat ha de portar a terme un conjunt de tasques que parteixen de l’elecció d’un objecte d’estudi del seu interès i el plantejament de preguntes i hipòtesis sobre aquest objecte. Al llarg del curs l’alumne (de forma individual o grupal) ha de donar resposta a aquestes primeres preguntes plantejades a través del treball bibliogràfic conjuntament al treball de camp, periodístic, experimental o tecnològic. És per això que el projecte de recerca s’entén exclusivament des d’una vessant pràctica. 

Els alumnes també han de presentar el seu treball en una exposició oral davant d’un tribunal composat de professors/es especialistes en el seu tema escollit, la resta d’alumnes del seu curs i (opcionalment) davant de les famílies. 

A continuació podeu veure algun exemple dels resultats dels nostres Projectes de recerca.