La Metodologia a l’Educació Infantil

  • Treball per projectes
  • Racons
  • Ambients
  • Activitats de manipulació i experimentació
  • Projecte d’aprenentatge de la lectura PACBAL (P5)
  • Iniciem l’anglès a P2 de forma lúdica.
  • English Day
  • Setmana de la Ciència
  • Treball dels hàbits, rutines, els valors, les emocions i la seva gestió.
  • Sortides d’entorn per conèixer, estimar i respectar el més proper.