La Maria Pujol torna a l’Escola Rocaprevera

Tots recordem aquell 12 de març de 2020, quan una pandèmia va capgirar les
nostres vides. A partir d’aquell dia vam haver d’aprendre a conviure amb els
confinaments, les mascaretes, els gels hidroalcohòlics, les distàncies socials i les
restriccions de mobilitat. A l’escola també van aparèixer els grups bombolla i els
termòmetres. Les circumstàncies de la vida van fer que la pandèmia coincidís amb
la jubilació de la Maria Pujol, mestra d’infantil a l’escola durant més de 40 anys. D’un
dia per l’altre va haver de “penjar la bata”, deixar les abraçades i els somriures dels
petits, sense temps per acomiadar-se. Una espina li quedava clavada… després de
tant temps, aquesta seria el seu comiat?
Per sort, les ganes de fer un bon tancament i la passió per la seva feina han fet que
aquest octubre, un any i set mesos després, tornés a entrar a l’escola, aquest cop
fent un voluntariat. Amb els nervis a flor de pell i com si no hagués passat el temps
ha tornat a posar-se la bata i ha gaudit com si fos el primer dia de la seva passió.

Roser, Esther, Maria, Mireia i Anna, l’equip de mestres d’Infantil

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Iniciem el curs 2021-2022, 133 anys d’història

Comença un nou curs, encara marcat per la pandèmia de la COVID19, però enguany les famílies ja podran participar en més activitats de l’escola i ser més presents en el nostre centre. I per una escola com la nostra, on les famílies en són els titulars és molt important. Pel Rocaprevera, les famílies són un element central.

Des del 6 de setembre vam iniciar les adaptacions pels més menuts, els de P2 i P3, amb la participació de les mares i pares que vulguessin.

Més de 280 alumnes omplen les aules del nostre centre, des de P2 fins a 4rt d’ESO, continuant escrivint la història d’aquesta escola que enguany compleix 133 anys.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

L’alcalde de Torelló clou el projecte “El nostre poble”

Enguany, els alumnes de Cicle Inicial de Primària de l’Escola Rocaprevera han realitzat el projecte “El nostre poble”, que permet conèixer Torelló, els seus equipaments, el seu entorn, el teixit comercial, etc.L’alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, va participar en la cloenda del projecte, reunint-se amb els alumnes de primer i segon de primària, i responent a les preguntes que li van fer sobre l’alcalde i l’ajuntament de Torelló.Un cop va acabar aquesta trobada al teatre de l’escola, una representació d’alumnes de cada grup van ensenyar a l’alcalde una maqueta que han fet de Torelló i els seus edificis.Cobrint aquest esdeveniment, hi van ser els alumnes de 6è de Primària que participen del projecte de periodisme escolar Junior Report.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Títol de l’American High School Diploma, el batxillerat americà, a l’Escola Rocaprevera

https://www.academica.school/video-presentacio-cat

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Els primers alumnes del Rocaprevera en cursar el batxillerat americà

L’Escola Rocaprevera té un conveni amb Academica Corporation per tal que alumnes del centre puguin obtenir el títol de l’American High School Diploma, el batxillerat americà. “Un acord que ens singularitza entre les escoles del nostre entorn“, s’afirma des del centre, ja que és l’única escola que ofereix aquesta opció al seu alumnat.
Carla Barba Defez i Èric Tàpia Serradell són, enguany, els primers alumnes de l’escola en cursar el programa Diploma Dual i cursaran, alhora, l’ESO i el batxillerat americà.
Des del centre es valora que el Diploma Dual “permet fer una molt bona immersió lingüística en anglès i en l’educació americana, molt més econòmic que no pas fer una estada i, a més, permet tenir una titulació acadèmica oficial americana que proporciona més mèrits per encarar una formació universitària als EEUU”. A més, reforça el perfil “d’escola multilingüe“, ja que al centre es compta amb presència de català, castellà, anglès, francès i alemany.
Per Lina Colomer, coordinadora del Programa de Batxillerat Dual a l’Escola Rocaprevera i que farà un seguiment dels alumnes, comenta que per matricular-se en aquest programa cal “sobretot, motivació i voluntat de viure el repte de conèixer una nova cultura i una nova educació. Estem molt contents de poder oferir aquesta experiència als alumnes ja que segur els serà molt enriquidora per al seu futur. Es tracta d’obrir portes i que l’anglès no esdevingui en cap cas un obstacle al llarg de la seva vida  tant personal com professional“.
És possible aconseguir aquesta titulació americana al mateix temps que es cursen els estudis a Catalunya, ja que es convaliden assignatures i es pot fer fins en quatre anys.
En el cas dels alumnes de l’Escola Rocaprevera, com que no cursaran el batxillerat al centre, les assignatures que quedin per cursar del High School Diploma es faran sota el paraigües del centre de Torelló, és a dir, que seran alumnes del diploma americà com a Escola Rocaprevera, així que no hi ha cap inconvenient en acabar aquests estudis més enllà de l’ESO, comptant sempre amb l’acompanyament des del departament d’anglès del centre.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

Inici del curs 2020-21: la normalitat en temps de singularitat

El singular curs 2020-21 ha començat. Serà un curs condicionat pels efectes del COVID-19 i les mesures exigides per les autoritats sanitàries i educatives del país.

Des de l’Escola Rocaprevera, hem establert un protocol preventiu per plantar cara al Coronavirus, des de la disposició a les aules al desdoblament de grups, tot passant per les desenes de punts higiènics. També hem establert entrades esglaonades, però el fet de comptar amb tres entrades àmplies, facilita que aquesta entrada sigui molt àgil.
La nostra escola té molta sort de comptar amb uns espais amplis, agradables i oberts a més d’unes aules grans i amb finestres que permeten una bona ventilació.
I sempre acompanyats per la trilogia bàsica de la prevenció “mascareta, distància, rentar mans”.
Les il·lusions de les nens i els nens, de les noies i els nois, per retrobar els companys o per descobrir una nova escola, es fonen amb l’empenta vocacional i el desig d’aula dels docents.
La bona predisposició de l’alumnat, les famílies i els docents i treballadors de l’escola han permès que, al costat d’un centre ampli, obert, proper i acollidor, tot estigui siguent el màxim normal possible. I és aquesta normalitat, al què hem d’aspirar en un curs tan singular com el 2020-21.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

Les competències bàsiques a 4rt d’ESO per sobre la mitjana catalana

Cada any, a 4rt d’ESO, es fan unes proves sobre les competències bàsiques en els àmbits lingüístics de català, castellà i anglès, així com en l’àmbit de matemàtiques i ciència i tecnologia.

Si mirem els resultats d’aquest curs, podem estar molt contents com a escola, ja que els alumnes de l’Escola Rocaprevera ha obtingut uns resultats per sobre la mitjana catalana en tots els àmbits.

Els quatre nivells d’assoliment de la competència són: 

– alt: molt bon domini de la competència i resultats molt per sobre del llindar de superació;
– mitjà-alt: bon domini de la competència i resultats per sobre del llindar de superació;
– mitjà-baix: domini suficient de la competència i resultats dins del llindar de superació;
– baix: no s’assoleix el domini de la competència i el resultat està per sota del llindar de superació.

 

Competència lingüística en català i castellà

En competència lingüística de llengua catalana i castellana s’avalua la capacitat de comprendre diferents tipus de textos, d’interpretar-los i de valorar-los. També s’avalua la capacitat d’expressar-se per escrit amb idees clares i amb correcció lingüística. 

Els resultats globals són superiors respecte a la mitjana de Catalunya i s’apropa a assolir un nivell d’assoliment alt, que la mitjana del país està a un nivell mig.

En català la millora respecte la mitjana és substancial, així com també respecte l’any passat en el mateix centre, malgrat que els resultats llavors ja eren molt bons. En aquest cas, enguany tots els alumnes han demostrat superar el llindar d’assoliment mínim de la competència.

En quan en castellà, el nivell d’assoliment encara més gran, ja que com a mínim s’assoleix un nivell de competència mitjà-alt.

Competència lingüística en anglès

En anglès s’avalua la capacitat d’entendre diferents tipus de textos, orals i escrits i la capacitat d’expressar-se per escrit.

A nivell global, el salt qualitatiu respecte la mitjana catalana és sobretot en el marx de l’assoliment Alt de la competència i en comparació amb l’any passat, que ja era molt bo el resultat, la millora és en el fet que que tots l’alumnat, com a mínim, assoleix un nivell mitjà de la competència en anglès.

Cal destacar l’alt nivell d’assoliment en comprensió oral de l’anglès. I on hi ha marge de millora substancial es en la comprensió escrita, on augmenta tant el nivell mitjà-baix com l’alt, en detriment del mitjà-alt.

Competència cientificotecnològica

En la competència cientificotecnològica s’avalua la capacitat de resoldre problemes, explicar fenòmens naturals i tecnològics, interpretar dades, comprendre la metodologia científica i analitzar i avaluar aplicacions tecnològiques en contextos específics, a partir dels coneixements científics i tecnològics, així com del domini dels processos de l’activitat científica. 

En aquest cas, globalment, respecte el curs passar baixa l’assoliment del nivell Alt, però es redueix en 10 punts l’assoliment Baix i Mitjà-Baix, en benefici del nivell Mitjà-Alt.

El punt fort en la  competència cientificotecnològica és el d’explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics, on més del 55% dels alumnes assoleixen el nivell Alt, quan l’any passat era del 29% i que enguany a nivell de país la mitjana s’ha situat a poc menys del 20%.

 

Competència matemàtica

En quant a la competència matemàtica, s’avalua la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar nombres, informacions numèriques i aspectes espacials de la realitat. Inclou operacions bàsiques, símbols i formes d’expressió i de raonament matemàtic, situacions i problemes relacionats amb la vida quotidiana. 

Els resultats globals són lleument millors que l’any passat, però amb molta diferència respecte la mitjana catalana.

El gran salt qualitatiu el trobem en la competència d’Espai, forma i mesura, on respecte el curs passat es multiplica per 5 l’assoliment Alt i tots els alumnes superen el llindar mínim de l’assoliment de la competència.

I si comparem les nostres dades amb els centres en l’associació d’escoles que formem part, també trobem que els resultats de la nostra escola també són més alts en tots els àmbits. 

És per tot això que creiem que hem d’estar orgullosos per la tasca feta a l’escola, ja que aquests resultats són fruit de tot el trajecte fet des d’infantil fins a 4rt d’ESO.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

Els alumnes de 4t d’ESO lliuren els Treballs de Recerca

Els alumnes de 4t d’ESO han lliurat per fi els seus treballs de recerca, que són treballs que els permeten aprofundir en temes que els motiven i interessen al llarg d’un curs acadèmic. Aquest any n’hi ha hagut de temes tan diversos com la pintura corporal a l’antic Egipte i la interpretació de la batalla de Dunkerque a través de la premsa. Aquests treballs són una mignífica oportunitat perquè els alumnes s’endinsin en allò que els emociona i demostrin la seva capacitat de treball autònom, la seva creativitat i la seva recursivitat. Tot plegat és un procés de treball llarg i tots i totes estan molt contents de fer el lliurament definitiu.

A continuació trobareu el cartell amb els títols i noms dels autors i autores dels treballs de recerca d’aquest curs 2019 – 2020:

A més, podeu trobar les vídeo-presentacions finals dels treballs en els següents enllaços:

Per últim, ens fa especial il·lusió que un dels treballs, Quan les dones callaven, faci referència a la vivència de la guerra civil espanyola a Torelló des del punt de vista de les dones. La relació propera amb l’entorn local és una de les característiques d’aquesta escola i aquest treball és una prova d’això, a més d’un regal meravellós a la memòria històrica de Torelló. Les autores, Laura Mata i Laia Solà, estan pendents de donar continuïtat al seu treball en forma de llibre i de xerrada oberta al públic. Informarem amb més detall quan la situació excepcional generada pel coronavirus torni a la normalitat. De moment, però, us deixem un tastet. A través del següent enllaç podreu accedir al treball complet per llegir-lo i gaudir-lo: https://drive.google.com/file/d/1taOvmz7p_Pk0hDncCZPqCgiEuMQ5bCIS/view?usp=sharing

Molt bona feina a tots i a totes, l’escola està molt orgullosa de vosaltres!

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

Bona diada de Sant Jordi!

En aquest context de confinament, és evident que la diada de Sant Jordi serà ben diferent del que ha estat sempre. Tot i això, Sant Jordi sempre és un dia especial! Des de l’escola us volem desitjar una feliç diada i volem compartir amb vosaltres el cartell de Sant Jordi d’aquest any, fet amb les roses que han enviat els alumnes, des de infantil a secundària. Hi ha roses de paper, roses de galeta, roses de goma eva… Estem orgullosos de la creativitat dels nostres alumnes!

Desitjem que passeu un bon dia i us animem, com cada any, a que avui dediqueu temps a la literatura: contes, poemes, novel·les, teatre… Qualsevol opció és bona! Enguany és l’any Perucho i celebrem el centenari del naixement de l’autor català Joan Perucho, àmpliament reconegut per la seva novel·la Les històries naturals, la qual va suposar l’inici de la tradició de la literatura fantàstica en català. Per aquest motiu, us volem recomanar que us endinseu en aquest gènere: vampirs, homes llop, fantasmes, presències sobrenaturals… És d’allò més terrorífic!

Us deixem a continuació un parell de presentacions sobre literatura fantàstica per aquells que us interessi:

Pels més joves: https://drive.google.com/file/d/1ToETp13xsUGBMjVIwEKAPOuU5ydfcgHb/view?usp=sharing

Pels més grans: https://drive.google.com/file/d/1x41LC7PqXbvuF71DIMa-tTk3Fj6Z8brG/view?usp=sharing

I, com cada any, el nostre cartell de Sant Jordi (dissenyat per la professora d’EVIP Montse Fletas):

Feliç Sant Jordi 2020!

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

Dia Mundial de la Poesia 2020

Des de 1999 la UNESCO celebra el 21 de març el Dia Mundial la Poesia. Aquest és un dia per apropar aquest tipus de literatura a tothom i per valorar el seu paper indispensable en l’alfabetització i l’estima per la literatura, especialment pels nens i nenes. Per aquest motiu, i seguint l’exemple de l’Institució de les Lletres Catalanes, l’Escola Rocaprevera vol animar el confinament de les nostres famílies amb poesia.

Al llarg del dia anirem compartint postals poètiques en diferents idiomes perquè les gaudiu i les llegiu a casa. De la mateixa manera, us animem a enviar-nos els versos o llibres que més un hagin tocat. Fins i tot potser algú s’anima a recitar un poema? Fem d’aquest dia una gran celebració de la literatura i de la poesia!

A continuació us deixem enllaços interessants per saber més sobre aquest dia.

https://cultura.gencat.cat/ca/ilc/programes/dia-mundial-de-la-poesia/dmp-2020/

https://www.un.org/es/observances/world-poetry-day

Share and Enjoy !

0Shares
0


0