Pla d’Obertura

Document bàsic d’organització del centre en el marc de la pandèmia de la COVID19, pel curs 2021-22

Pla d’Obertura COVID curs 2021-2022 de l’Escola Rocaprevera

Annex Pla d’Obertura:

Gestió de Casos Covid als Centres Educatius. Curs 2021-22 (versió 11 de gener de 2022)

Orientacions sobre la ventilació en els centres educatius en el marc de la Covid