Educació infantil

  El nostre projecte educatiu vol respectar el propi ritme d’aprenentatge de cada nen/a i fomentar un coneixement divers que proporciona un pensament obert i creatiu. 

  • Escola ubicada al centre del poble
  • Entrada i sortida només per E.I.
  • Pati separat per etapes
  • Respectuosa amb les religions, cultures ,creences.
  • Implicada amb el poble i arrelada a les festes i tradicions.
  • Atenció personalitzada
  • Contacte diari amb els pares
  • Oberta a les propostes i suggeriments dels pares.
  • Suport a l’aula: treball individualitzat
  • Treball per projectes
  • Activitats de manipulació i experimentació, participació i motivadores per a despertar l’interès per aprendre.
  • Seguiment dels alumnes a P-4 i P-5 cursant aquests dos cursos amb la mateixa mestra.
  • Tablets a l’aula a partir de P3
  • Pissarres digitals a totes les aules
  • T.I.C. T.A.C. a partir de P3
  • Anglès a partir de P-3
  • Serveis extraescolars: Permanència de 8 a 9
  • Activitats extraescolars: Speaking, tastet d’esports, educació artística
  • Horari flexible a l’aula de P-2
  • Servei de menjador a partir de P-2 .(Els nens de P-2 i P-3 dinen a part amb una monitora per ells i fan migdiada)

  Comparteix