La Metodologia a l’Educació Primària

 • Equilibri entre el treball per projectes i un treball més sistemàtic.
 • Desdoblaments de grups i/o 2 mestres per aula
 • Robòtica
 • Informàtica
 • Setmana de la Ciència
 • Anglès com a segona llengua en diferents àrees: Arts i Body Action
 • Francès a partir de 3r de primària.
 • Englisch Day
 • Projecte de lectura PACBAL
 • Projecte de valors i emocions
 • Projectes compartits amb escoles de Tr@ms
 • Sortides d’entorn i participació en activitats del poble
 • Colònies per treballar la convivència i l’autonomia.