Els Criteris Metodològics

La metodologia de l’escola es defineix com una combinació entre aprenentatges experimentals i globalitzats, i d’altres on es realitza un treball més sistemàtic. 

Considerem que l’alumnat, com a centre de l’aprenentatge, ha de poder construir el seu coneixement mitjançant la descoberta i l’experimentació. Tanmateix, hi ha un seguit d’estratègies a les quals cal incidir d’una forma més regular, ja que són necessàries per facilitar i impulsar aquest aprenentatge més autònom. 

En totes les experiències educatives que es duen a terme, es parteix dels coneixements previs de l’alumnat, així com dels seus interessos i necessitats, per tal de garantir un aprenentatge significatiu. 

Eduquem els infants des d’una base de naturalesa social, afavorint el treball en equip i col.laboratiu.

L’Escola vetlla per un suport personalitzat a l’alumnat basat en l’acompanyament emocional, l’escolta, la transmissió de confiança i el respecte.  Tenim en compte les diferències individuals del nostre alumnat, no només des de la seva individualitat sinó com a membres de la comunitat escolar i de la societat de la qual formen part.