L’Assemblea General de l’Escola Rocaprevera renova la junta i amplia dos anys més el Pla d’Inversions

Al teatre de l’Escola Rocaprevera, es va celebrar l’Assemblea General de les famílies de l’escola, que són les titulars del centre educatiu.

En aquesta assemblea es va escollir la nova junta, que estarà formada per Joan Cunill, Pep Gutiérrez, Cristina Jiménez, Noemí Pantoja, Xevi Sala i que presidirà Jordi Mateo. Relleven a la junta presidida per David Altimiras i que estava formada també per Jordi Moret, Laura Nogué i Jordi Noguer.

En l’assemblea, les famílies també van donar el vistiplau per ampliar dos anys més el Pla Estratègic d’inversions de l’escola, el primer del qual 2021-24 acaba aquest curs i s’amplia fins al 2026. El primer pla ha comportat renovació de les aules d’Infantil i aules de Primària, a més d’altres espais de l’escola, i també inversió en material informàtic, de laboratori, com un microscopi digital, i dues impressores 3D. Amb la renovació del Pla Estratègic d’Inversions, s’acabaran de renovar les aules de Primària, es milloraran espais d’ESO i s’invertirà en nou material pedagògic.

L’Assemblea General és l’espai de decisió més important de l’Escola Rocaprevera, on pares i mares de l’escola exerceixen ser els titulars del centre i on s’aproven les línies estratègiques de l’escola.