Educació primària

 • Projecte pedagògic, escola petita, perfecte coneixement de l’alumnat per poder-se adaptar a cada nen.
 • Codocència (dos mestres a l’aula) en  les àrees instrumentals, això afavoreix l’atenció individualitzada i personalitzar el mètode pedagògic.
 • Escola activa, amb valors,  implicada amb el poble i arrelada a les tradicions
 • CLIL (àrees en anglès): ARTS, BODY ACTION
 • FRANCÈS
 • ROBÒTICA
 • TIC
 • SPEAKING
 • Educació emocional

CICLE INICIAL (6-8anys)

 • Aprenentatge de la lectoescriptura amb un treball molt individualitzat que respecta els diferents ritmes de treball amb el suport de dos professors a l’aula.
 • Afavorir uns bons hàbits de treball fomentant l’autonomia del nen i que aprengui a agafar petites responsabilitats.
 • Ajudar al nen en el seu desenvolupament a nivell personal, fomentant una bona convivència i ajudant-lo a trobar una manera d’actuar solidària i amb respecte amb els companys.
 • Tenir en compte el moment maduratiu del nen/a i proporcionar-li una atenció individualitzada, per tal d’ajudar-lo a pro passar seguint el seu moment maduratiu.
 • Alternar metodologies: treball individual i treball cooperatiu.
 • L’HORT escolar.

CICLE MITJÀ (8-10anys)

 • Consolidació de la lectoescriptura a partir del treball de camp i les sortides de proximitat per donar més sentit als aprenentatges. (Mercat, poble, rodalies, escola d’arts plàstiques, Casal d’avis, Residència Rocaprevera, ràdio…)
 • Potenciar la responsabilitat. Cada moment maduratiu permet autogestió de petits aspectes de l’aprenentatge.
 • Ampliar hàbits de treball iniciats en l’etapa anterior.
 • Rigor i exigència per la feina ben feta.
 • Alternar metodologies: treball individual, treball cooperatiu i projectes.

CICLE SUPERIOR (10-12anys)

L’objectiu primordial d’aquesta etapa és adquirir les competències bàsiques. Per fer-ho, es potencia la utilització dels coneixements i les capacitats per entendre, interpretar i relacionar-se amb la realitat, utilitzar les habilitats per a transformar-la i les actituds i valors per a fer un bon ús d’aquestes competències.
En aquest sentit es pretén:

– Assolir estratègies de treball i d’autonomia personal.

-Fomentar l’atenció a la diversitat a partir de la metodologia del treball en grups amb diferents ritmes d’aprenentatges.

– Incentivar el treball en grup, afavorint la participació, la col·laboració i el compromís.

Comparteix