Educació secundària

  El pas de primària a secundària és un punt important en l’educació dels alumnes, és per això que hi ha un contacte continu entre els tutors de cicle superior de primària i els primers cursos d’ESO, d’aquesta manera es facilita molt l’èxit en el canvi d’etapa als alumnes.

  • Educació integral de la persona:  Eduquem en valors com la responsabiliat, l’esforç, la constància, el respecte i el compromís. L’objectiu de l’escola és educar persones obertes, crítiques i compromeses amb competències per afrontar els reptes de la societat en que vivim.
  • Clickedu. Plataforma que permet un contacte constant amb les famílies
  •  Projecte Web 2.0
  • Anglès, francès i alemany
  • Robòtica
  • Projecte d’impuls a la lectura
  • Projecte Arts
  • Emprenedoria
  • Treballs per projectes
  • Tutories individualitzades per atendre millor a l’alumne
  • Projecte aula oberta
  • Projectes Tr@ms
  • Colònies en anglès a 1r i 2n d’ESO
  • Últim curs d’ESO,  viatge a Londres com a cloenda de tota l’escolaritat al Rocaprevera.

  Comparteix