Fundació Tr@ms

  Enguany, hem passat a formar part d’un grup d’escoles de tot Catalunya que són pioneres en el desenvolupament tecnològic i la innovació als centres. Es tracta de la Fundació Tr@ms.

  La Fundació Tr@ms neix l’any 2000, quan un conjunt d’escoles tenien la inquietud de compartir la integració de les noves tecnologies a l’aula, i van decidir fundar aquesta entitat privada i agrupar en ella les escoles sensibilitzades en convertir la innovació com a element identitari de cada centre. Actualment la Fundació agrupa més de 1.200 professors/res i més de 17.000 alumnes.

  Una de les característiques més importants que té la Fundació Tr@ms és que el coneixement pedagògic i tecnològic que té cada una es comparteix entre les escoles associades i també amb la societat. L’objectiu principal consisteix en col·laborar mitjançant experiències pràctiques en cada un dels àmbits, compartint recursos i experiències del professorat, així com aspectes metodològics que es posen en comú per tal de potenciar la innovació a les aules. El marc central d’actuació és un entorn de col·laboració en xarxa 2.0.

  Cada any la Fundació proposa múltiples cursos formatius per als mestres, que és oberta a tots els educadors de totes les escoles de Catalunya.

  La Fundació Tr@ms col·labora amb un conjunt d’entitats i empreses del sector tecnològic per tal d’aconseguir l’extensió global de la innovació, aportant així un valor afegit en les seves tasques educatives. Alguns dels centres que en formen part són la Sadako i la Virolai de Barcelona, així com també l’Escola Sant Miquel dels Sants de Vic, entre d’altres.

  Actualment, la nostra escola està participant en diferents projectes compartits amb altres centres de la fundació: i’Mendevines, Bocins d’història, Problemàtiques, etc.

  Comparteix