Instal·lacions

Patis diferenciats

A l’escola, hi ha tres patis diferenciats. Un pati de sorra per a l’alumnat d’Educació Infantil en el qual hi ha gronxadors, una caseta, una sorrera, un tipi, una estructura amb escales i tobogans, un jardinet amb herbes aromàtiques, i molt espai per córrer i compartir.

El pati de Primària es troba separat del d’Infantil per una tanca petita de fusta, que permet que els infants es puguin comunicar entre ells, però delimita les àrees de joc. S’hi pot trobar una sorrera, un castell de rodes, un cotxe, una caseta, un parell de cistelles de bàsquet i molt espai per jugar.

A l’edifici de dalt, hi ha l’espai de Cicle Superior de Primària i també d’Educació Secundària. El pati es troba diferenciat en tres àrees diferents. A davant l’edifici hi ha una zona de grava amb taules i bancs de fusta, i també hi ha la pista. En un dels laterals, hi ha una taula de tennis taula i també bancs i jardineres. I, finalment, a la zona de darrera, hi ha un espai amb herba i arbres.

Teatre

El teatre de l’escola encara recorda a l’estructura de la fàbrica que havia estat molts anys enrere. Per dins, hi podem trobar un espai amb parquet i unes grans finestres, a més de l’escenari d’obra.

En aquest espai s’hi dramatitzen obres de teatre, es realitza la Psicomotricitat d’Educació Infantil, així com l’activitat complementària de danses i ritmes. En dies de pluja i segons la necessitat, s’hi duu a terme l’Educació Física d’Educació Primària.

El teatre també és utilitzat per realitzar activitats conjuntes amb tot l’alumnat del centre, com poden ser la Castanyada, la Presentació del Carnaval, el Concurs Literari de Sant Jordi, entre altres.

Taller d’arts i manualitats

Al mateix edifici on hi ha el teatre, també hi ha dos tallers: el d’Infantil i Primària, i el de Secundària. En el primer taller, s’hi troba l’ambient d’Art i Creativitat, s’hi realitzen les manualitats i també l’àrea d’Arts&Crafts de primària. Al taller de Secundària, s’hi duen a terme les àrees d’EVIP, tecnologia i robòtica.

Laboratori

A l’edifici de Secundària, hi ha un laboratori on l’alumnat pot experimentar i posar en pràctica diferents teories investigades a l’aula.

Sala polivalent

Annexat al menjador, hi ha la sala polivalent, que com bé diu el seu nom, s’utilitza per a diferents finalitats. Per una banda, hi trobem l’espai del Croma, en el qual es poden fer enregistraments modificant-ne el fons. També hi ha l’ambient de Llum i Foscor d’educació infantil i, finalment, hi ha un espai amb taules i cadires per poder fer desdoblaments i reunions.

Aula de música

A l’edifici de Primària, hi ha una aula dedicada a la música per a tot l’alumnat d’Educació Primària. És un espai ampli i hi ha diversos instruments i un equip de so. L’espai també s’utilitza per fer desdoblaments en moments puntuals.

Aules d’idiomes

Al costat de l’aula de música, hi ha l’aula d’idiomes d’Educació Primària, amb pissarra i projector, on l’alumnat hi va a practicar l’anglès i el francès.

A l’edifici de Secundària, també hi ha una aula equipada per tal que l’alumnat pugui desenvolupar les seves competències comunicatives en anglès, francès i alemany.

Aula d’informàtica

A l’edifici de Primària, també hi ha l’aula d’informàtica, dins la qual hi ha ordinadors portàtils amb els quals l’alumnat pot treballar i practicar les seves habilitats tecnològiques. A més, l’alumnat en pot disposar per dur a terme treballs en petits grups o consultes puntuals.

Espais de lectura

A l’edifici de secundària, també hi ha una biblioteca on s’hi poden trobar novel·les, revistes, articles i altres documents de consulta. Tanmateix, repartits per l’escola hi ha espais acollidors amb bancs i petites prestatgeries amb contes i revistes que conviden a llegir. Alguns d’aquests espais es troben a l’entrada de Cicle Superior i a l’entrada de l’edifici de Primària.