EDUCACIÓ EMOCIONAL

Aristòtil ja deia “Educar la ment sense educar el cor, no és educació en absolut”.
La Llei d’Educació de Catalunya, en el seu article 3 diu “Els alumnes tenen dret a rebre una educació integral, orientada al ple desenvolupament de la personalitat, amb respecte als principis democràtics de convivència i als drets i les llibertats fonamentals”
L’educació integral, té com a pilar fonamental el desenvolupament de la persona des de tots els aspectes. L’alumne, és una persona en procés de creixement, que està aprenent i modelant la seva personalitat i els seus valors personals en funció de les seves capacitats, experiències, els seus models i les seves interaccions amb el món.
L’escola, no pot deixar de banda el benestar emocional de l’alumnat, perquè és el pilar fonamental, és la base sobre el qual construirà el seu recorregut. Reconèixer, expressar i gestionar les emocions és un treball fonamental per afavorir una bona autoestima, millorar el rendiment acadèmic, facilitar les relacions personals i socials i en definitiva per aconseguir un benestar general. A més a més, una bona gestió de les emocions serà també una bona eina en la prevenció del bullying
Amb aquest objectiu, des de l’inici de l’escolaritat i en totes les etapes, a l’escola treballem l’educació emocional i els valors.
Considerem necessari, per poder avançar com a societat, que des de l’escola eduquem en el coneixement propi i dels altres i també l’entorn que ens envolta. Eduquem el sentit crític i el compromís social.
Vivim en una societat en la que costa parar i pensar que ens passa i com ens sentim. És necessari ser el millor, destacar, fer moltes coses, moltes vegades sense saber el perquè…..
És molt important que els alumnes sàpiguen escoltar-se a sí mateixos. Que puguin identificar i expressar els sentiments i les emocions que senten. Els hi puguin posar nom i siguin conscients que tenen dret a sentir el què senten gestionant adequadament aquestes emocions: controlar la ràbia, conèixer la por, ser una persona empàtica, acceptar els errors, tenir una bona autoestima,…
Per poder fer aquest treball, l’escola ha de ser un entorn “protegit”, on l’alumnat se senti segur per expressar-se i on trobi els espais i els mestres que li facilitin la comunicació i puguin establir vincles de confiança

Per treballar l’educació emocional, utilitzem diferents recursos en funció de l’etapa amb la que estem treballant. Partim de contes, vídeos i pel•lícules, dinàmiques o simplement accions de la vida quotidiana.
Les dinàmiques grupals però, és la metodologia més utilitzada i diferencial, ja que permet que l’alumnat pugui experimentar de forma vivencial les seves emocions i es pugui expressar i fluir el seu ritme. Permet “sentir” en primera persona aquella emoció i parar, expressar i aprendre a gestionar-la.