Entrades per Jordina ER

Els primers alumnes del Rocaprevera en cursar el batxillerat americà

L’Escola Rocaprevera té un conveni amb Academica Corporation per tal que alumnes del centre puguin obtenir el títol de l’American High School Diploma, el batxillerat americà. “Un acord que ens singularitza entre les escoles del nostre entorn“, s’afirma des del centre, ja que és l’única escola que ofereix aquesta opció al seu alumnat. Carla Barba […]

Inici del curs 2020-21: la normalitat en temps de singularitat

El singular curs 2020-21 ha començat. Serà un curs condicionat pels efectes del COVID-19 i les mesures exigides per les autoritats sanitàries i educatives del país. Des de l’Escola Rocaprevera, hem establert un protocol preventiu per plantar cara al Coronavirus, des de la disposició a les aules al desdoblament de grups, tot passant per les desenes […]

SNAPPET

De 1r a 6è de primària, utilitzem el mètode Snappet, que consisteix en l’ús d’una tauleta individual per cada alumne per reforçar els continguts en les àrees de llengües i matemàtiques. Aquest mètode, que està basat en el currículum, permet realitzar activitats mecàniques d’una manera més motivadora. D’aquesta manera els alumnes poden fer una gran […]

ROBÒTICA ER, MOLT MÉS QUE ROBÒTICA

Fa més de 4 anys que vam iniciar la robòtica a l’escola i es fa des de I4 a 2n d’ESO. És una àrea per on passa tot l’alumnat del centre i vol potenciar les habilitats STEAM i les vocacions científiques. Es presenta a partir de reptes o situacions en què els alumnes han d’anar […]

ESCOLA MULTILINGÜE

Anglès: L’anglès és la llengua vehicular a l’aula i es treballa a partir de metodologies innovadores i competencials. A la nostra escola aprenem anglès des de I2 fins a 4t d’ESO. L’anglès està present en altres matèries curriculars no lingüístiques de manera que els alumnes estan exposats a la llengua estrangera durant més hores: A […]

INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

COM TREBALLEM A L’AULA? La metodologia de treball que utilitzem a secundària es basa en un treball competencial.  El currículum competencial es basa en el desplegament de les competències bàsiques dels diferents àmbits tant dels associats a les matèries concretes com dels transversals (digital i personal i social). També identifica els continguts clau que contribueixen […]

AMBIENTS

Tal i com descriu el curriculum del 2n Cicle d’Educació Infantil, els ambients d’aprenentatge representen una organització on l’infant es converteix en el constructor del seu propi aprenentatge a partir del joc, la investigació i les relacions amb els companys explorant amb llibertat segons els seus interessos i motivacions (Currículum i orientacions. Educació infantil, segon […]

2.0 WEB

Les eines TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) han d’estar presents a les aules si volem que els nostres alumnes estiguin connectats a l’entorn i al món. Ser una escola 2.0 va molt més enllà de tenir un ordinador portàtil per cada alumne/a a l’aula, és una eina molt potent que ens ofereix […]

EQUILIBRI ENTRE EL TREBALL SISTEMÀTIC I PER PROJECTES

L’aprenentatge escolar ha de ser útil i competencial per formar persones crítiques, amb opinió pròpia, autònomes i que siguin capaces de resoldre reptes amb cooperació amb els altres. I també hem de tenir en compte que és necessari assolir els coneixements òptims en lectoescriptura, l’expressió escrita i oral, així com la matemàtica, que demanen un […]