ROBÒTICA ER, MOLT MÉS QUE ROBÒTICA

Fa més de 4 anys que vam iniciar la robòtica a l’escola i es fa des de I4 a 2n d’ESO. És una àrea per on passa tot l’alumnat del centre i vol potenciar les habilitats STEAM i les vocacions científiques. Es presenta a partir de reptes o situacions en què els alumnes han d’anar superant en diferents fases: investigació, muntatge, anàlisi de l’assaig-error, programació i comunicació… Potenciant el treball en equip, l’empoderament dels alumnes i el llenguatge de la programació, és per tot això que en diem molt més que robòtica.

Entenem la robòtica educativa com una eina que fem servir perquè l’alumnat comenci a construir màquines simples, en unes primeres edats, per poder anar cada vegada construint màquines més complexes, posteriorment poder-les motoritzar i finalment programar-les.

Utilitzem les Beebots i les màquines molt senzilles de LEGO pels més petits, l’Scratch, les makey-makey, els Ozobots i les màquines simples i motoritzades LEGO i els robots LEGO WEDO 2.0 per primària i els Mindstorms i les plaques Micro:bit per secundària.