PACBAL: Prova d’Avaluació dels Components Bàsics de l’Aprenentatge de la Lectura

Què és? El PACBAL és un instrument d’avaluació que mesura el grau d’èxit amb què un/a nen/a progressa en aquelles habilitats que estan a la base de la lectura primerenca. Els alumnes treballen a través d’un conjunt de lectures organitzades per nivells (I5, Primer i Segon).

A I5, les àrees que s’avaluen són:

  • Segmentació Fonèmica
  • Principi albafètic
  • Lectura de paraules sense sentit
  • Lectura de paraules amb sentit

Com ho fem? Cada dia a primera hora, i amb dos mestres a l’aula, els alumnes troben diferents racons amb propostes de lectoescriptura. Paral·lelament, un dels docents, de manera individual, i durant els tres trimestres, avalua mitjançant uns llibrets cada una de les àrees.

A Cicle inicial, a partir d’una avaluació inicial es confeccionen els diferents grups i es seleccionen les lectures per a cada nivell.

Les diverses àrees que s’avaluen són:

  • La consciència fonològica
  • El principi alfabètic
  • La lectura de paraules (amb i sense sentit)
  • La fluïdesa lectora
  • La comprensió lectora
  • El vocabulari

Com ho fem? Cada dia al matí, durant mitja hora, es formen petits grups homogenis de lectura en diferents espais de l’escola de manera que els lectors se situen a la seva zona de confort.

Com s’avalua? Al final de cada trimestre s’avalua individualment el progrés de cada alumne per tal de detectar quin grau i suport específic necessita per a poder millorar les seves competències.