SNAPPET

De 1r a 6è de primària, utilitzem el mètode Snappet, que consisteix en l’ús d’una tauleta individual per cada alumne per reforçar els continguts en les àrees de llengües i matemàtiques.

Aquest mètode, que està basat en el currículum, permet realitzar activitats mecàniques d’una manera més motivadora. D’aquesta manera els alumnes poden fer una gran quantitat d’exercicis per entendre i consolidar els continguts treballats a l’aula. A partir d’aquests exercicis, l’Snappet s’adapta al nivell de cada alumne proposant tasques més senzilles o més complexes segons el ritme de l’alumnat, aconseguint així la personalització de l’aprenentatge.

Aquest mètode permet a l’alumnat ser responsable i conscient dels seus errors, per mitjà de l’auto correcció dels exercicis, i permet un control i seguiment a temps real de l’activitat per part del professorat per mitjà de l’ordinador, actuant en cada cas si és necessari.