AMBIENTS

Tal i com descriu el curriculum del 2n Cicle d’Educació Infantil, els ambients d’aprenentatge representen una organització on l’infant es converteix en el constructor del seu propi aprenentatge a partir del joc, la investigació i les relacions amb els companys explorant amb llibertat segons els seus interessos i motivacions (Currículum i orientacions. Educació infantil, segon cicle).

Durant una tarda a la setmana, els infants de I2, I3, I4 i I5 treballen conjuntament en cinc ambients d’aprenentatge diferenciats: el de teatre i llenguatge, el d’art i creativitat, el de llum i foscor, el de construccions i matemàtiques i el de ciència i manipulació. Els alumnes escullen a quin ambient volen anar i hi van durant dues setmanes. Un cop passats els quinze dies, tornen a escollir un altre ambient i així fins que passen per tots. El fet de barrejar infants de diferents edats ens permet fomentar l’aprenentatge entre iguals, així com l’ajuda mútua, la cooperació i el respecte.

A cada espai els infants poden gaudir de propostes lliures i obertes, adaptades a diferents nivells, de manera que cadascú pot escollir aquella que més s’adapta a les seves necessitats. L’objectiu és que els infants puguin aprendre, desenvolupar-se i relacionar-se a través de l’experimentació i l’exploració. Tanmateix, l’experiència no es limita a la manipulació, sinó que ve acompanyada de la reflexió individual i compartida.