2.0 WEB

Les eines TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) han d’estar presents a les aules si volem que els nostres alumnes estiguin connectats a l’entorn i al món.
Ser una escola 2.0 va molt més enllà de tenir un ordinador portàtil per cada alumne/a a l’aula, és una eina molt potent que ens ofereix molts avantatges en el procés d’aprendre: la motivació, l’interès, el desenvolupament de la iniciativa i saber escollir i seleccionar la informació. Ens permet tenir una major comunicació alumnes-mestres i fer un aprenentatge molt més cooperatiu.
L’alumnat té un accés a recursos amb simulacions i a un entorn educatiu molt ampli. El professorat té una personalització del procés ensenyament-aprenentatge en tot moment, respectant ritmes de treball i desenvolupant hàbits de recerca bàsics en el procés d’anar construint coneixement.
A primària s’entrega a tots els alumnes un correu electrònic personal amb el domini @rocaprevera.cat. Automàticament tenen accés a tots els serveis de Google: Gmail, Drive, Calendar, Youtube, Classroom… Aquest darrer, molt utilitzat en l’etapa d’ESO, permet a professorat i alumnat disposar d’una plataforma digital on guardar material d’aula, realitzar entregues, correccions on-line, amb la facilitat i practicitat que l’aplicació ofereix.

A l’escola Rocaprevera s’utilitza el recurs digital com una eina per aprofundir en l’aprenentatge personalitzat de cada alumne, la seva autonomia i responsabilitat.

● Tallers per un ús responsable d’Internet, mòbil i Xarxes Socials. Prohibició de l’ús particular del mòbil al centre.
● Tauletes digitals i Chromebooks a primària com a recurs pedagògic a l’aula.
● Chromebooks i ordinadors portàtils personals a l’ESO
● Robòtica educativa a infantil, primària i primer cicle de l’ESO, dins l’horari lectiu. Participen a la First Lego League cicle mitjà i 2n ESO.
● TIC a primària (plataforma en línia CODE)
● Plataformes editorials: Sciencebits, Dictapp, Legiland, Ta-Tum…
● Pissarres digitals.
● Plataforma de comunicació “ClickEdu” per a pares, alumnes i mestres.
● Participació en projectes telemàtics.
● Eines Google Education amb la comunitat @rocaprevera.cat