Títol de l’American High School Diploma, el batxillerat americà, a l’Escola Rocaprevera

https://www.academica.school/video-presentacio-cat